Đơn vị hàng đầu cung ứng các sản phẩm trong lĩnh vực

An ninh - quốc phòng

Xem thêm

Digital forensics lab

xem thêm
Bộ thiết bị kiểm tra

Ma túy qua nước bọt

Bộ thiết bị có khả năng phát hiện 7 loại ma túy khác nhau cùng một lúc với chỉ một bô thử...
Xem thêm
Phần mềm trích xuất dữ liệu

UFED 4PC

Giải pháp giám định điện thoại di động tất cả trong một làm tăng thêm tính linh hoạt và thuận tiện cho các cuộc điều tra...
Xem thêm

Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

Thiết bị đo nồng độ cồn thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cảm biến thông qua hơi thở, cho kết quả kiểm tra nhanh và chính xác...
Xem thêm

HTI Services

Cung ứng những giải pháp hàng đầu về điều tra kỹ thuật số và phục hồi dữ liệu

Điều tra kỹ thuật số 1

Trích xuất, phục hồi dữ liệu

Đào tạo

Đối tác